Projekt bemutatása

A Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció” (KEOP-1.2.0.) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és- tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 30/2006. (II. 8.) Kormány Rendelettel módosított 25/2002. (II.27.) Kormány Rendeletben meghatározott feladatok, egyben a tervezett projekt megvalósításának támogatására.

Ezekkel összhangban a projekt alapvető célja, hogy megvalósuljon Tótkomlós Város szennyvízelvezetési-, és szennyvízkezelési problémáinak teljes körű megoldása, ezen belül a még közcsatornával el nem látott belterületek csatornázása, és a szennyvíztisztító telep megfelelő arányú bővítése.

A projekt célja továbbá a felszín alatti vizek szennyeződésének csökkentése, a talaj, talajvíz és rétegvíz minőségének megóvása a további szennyeződéstől, valamint az eddigi káros folyamatok megfordítása.

A beruházással a város lakosainak infrastrukturális ellátottsága teljessé, az egészségesebb, tisztább környezet elérése realitássá válik.